ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου Θράκης, η ιστοσελίδα πινακίων του Εφετείου Θράκης δεν ενημερώνεται από το νέο δικαστικό έτος, λόγω υπερφόρτωσης δεδομένων και αδυναμίας αναβάθμισης.

Η ενημέρωσή σας μπορεί να γίνεται στα τηλέφωνα του Πολιτικού Εφετείου Θράκης:

για πινάκια, αποφάσεις, δικασίμους, απόγραφα κλπ: 2531060413, 2531060414.

για προσδιορισμό εφέσεων, αγωγών, αναιρέσεις: 2531060401.

Για να ενημερωθείτε για τα πινάκια των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων του Εφετείου Θράκης μέσω της ειδικά σχεδιασμένης προς τούτο ιστοσελίδας, επισκεφθείτε αυτή την διεύθυνση και συμπληρώστε στα σχετικά πεδία τα παρακάτω στοιχεία:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

User Name: dsdrama
Password: fk11k6xs