Με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 240/22.12.2016), όπως ισχύει, προβλέπεται η συμμετοχή των Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, προκειμένου να διοριστεί ένας Δικηγόρος Δράμας, μέλος του Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε υποβάλετε αυτή στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.

Επίσης προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για την κατάθεση σ’ αυτούς των εξόδων διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.