Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών, στην τακτική κλήρωση του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.) του άρθρου 16 ν.4182/2013, η οποία θα διενεργηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, θα συμμετάσχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως την 31η Οκτωβρίου 2022.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), από τη διαδρομή:

Περιουσία και φορολογία / Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα / κοινωφελείς περιουσίες / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες

. Δικαίωμα εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έχουν και οι δικηγόροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα διορισμένα πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά υπόθεση.