Ανακήρυξη υποψηφίων για αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας