Ανακοίνωση Δ.Σ. για την παράταση μη έκδοσης γραμματίων νομικής βοήθειας

Παράταση-μη-έκδοσης-γραμματίων-Νομικής-Βοήθειας