Ανακοίνωση σχετικά με Κατάσταση εκκαθαριστών Νομικής Βοήθειας

Δράμα, 10.04.2017
Αριθμ. Πρωτ. : 084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν από τις αποποιήσεις ορισθέντων συναδέλφων ως εκκαθαριστών σε υποθέσεις του Ν 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130) για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, παρακαλούμε όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας τη διαθεσιμότητά τους για τον διορισμό εκκαθαριστών από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη στις ως άνω υποθέσεις, έως την 28-5-2017, προκειμένου να καταρτιστεί σχετικός πίνακας από τον οποίο και θα επιλέγονται οι, προς διορισμό εκκαθαριστή, συνάδελφοι.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος