Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Δ. για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με voucher

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-VOUCHER