Με την με αριθμό 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναθεωρήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.