Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 12.04.2021 έως και 23.04.2021

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 12.04.2021 έως και 19.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 12.04.2021 έως και 19.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 12.04.2021 έως και 19.04.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 06.04.2021 έως και 12.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 05.04.2021 έως και 12.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 05.04.2021 έως και 12.04.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 29.03.2021 έως και 06.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 29.03.2021 έως και 05.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 29.03.2021 έως και 05.04.2021 ώρα 06:00 π.μ.