Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 14.06.2021 έως και 21.06.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 14.06.2021 έως και 21.06.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 31.05.2021 έως και 07.06.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 31.05.2021 έως και 07.06.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 24.05.2021 έως και 31.05.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 14.05.2021 έως και 24.05.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Διεκπεραίωση επιπλέον εργασιών από Ειρηνοδικείο Δράμας

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 10.05.2021 έως και 17.05.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 10.05.2021 έως και 17.05.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 10.05.2021 έως και 17.05.2021 και ώρα 06:00 π.μ.