Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 04.03.2021 έως και 16.03.2021 και ώρα 06:00 π.μ. μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ:14.453/6-3-2021 (ΦΕΚ Β’ 895/2021)

eirinodikeio_04.03.2021_16.03.2021_1