Στάση εργασίας μελών Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας την 30-5-2018

15 – 2018 Κοινωνική Συμμαχία – Αποχή στις 30.05.2018