Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 04.10.2021 έως και 11.10.2021 ώρα 6:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 04.10.2021 έως και 11.10.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Αρχαιρεσίες Δ.Σ.Δ. 2021 – Εκλογικός κατάλογος

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για δέκα (10) ημέρες ο κατάλογος των Δικηγόρων […]

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 27.09.2021 έως και 04.10.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 27.09.2021 έως και 04.10.2021 ώρα 6:00 π.μ.

Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 20.09.2021 έως και 27.09.2021 ώρα 6:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 20.09.2021 έως και 27.09.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 20.09.2021 έως και 27.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 13.09.2021 έως και 20.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας μέχρι 16.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.