Απόφαση Δ.Σ. Δράμας για αποχή μέχρι 30.09.2021 από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 06.09.2021 έως και 13.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 06.09.2021 έως και 13.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 06.09.2021 έως και 13.09.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Ευχαριστήρια Επιστολή προς ΔΣΔ από Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 30.08.2021 έως και 06.09.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 30.08.2021 έως και 06.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 23.08.2021 έως και 30.08.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας από 23.08.2021 έως και 30.08.2021 ώρα 06:00 π.μ.

Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 16.08.2021 έως και 23.08.2021 και ώρα 06:00 π.μ.