Απόφαση Ε.Τ.Α.Α. για παράταση πώλησης ενσήμων έως 31-12-2016

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΕ PDF Η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

 

Π Ρ Ο Σ

 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ:

Ø ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 63 κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Ø  ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΕΡΒΕΣΟ

Ø  ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ø  ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ø  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟ

Ø  ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΕΦΕΤΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ø  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗΤΣΗ

Ø  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΆΝΔΡΑΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

ü  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Ε.Φ.Κ.Α. / Ε.Τ.Α.Α. ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΙΆΚΗ

 

(Για την ανάρτηση σε όλους τους διαδικτυακούς ιστότοπους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας)

 

Κύριοι Πρόεδροι,  

             Κατόπιν συνεχών ερωτημάτων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το σύνολο των Νομικών Συλλόγων της χώρας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, για την κατάργηση των κινητών, αποϋλοποιημένων ενσήμων και πάσης φύσεως εισφορών του Κλάδου Νομικών/Υγείας/Εφ΄ Άπαξ των παραγράφων 10 και 11 του Νόμου 4387/12-05-2016, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

                Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να κάνει δεκτή την εισήγηση του Κυρίου Κλάδου Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και τη γνωμοδότηση του κυρίου Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. ώστε να παραταθεί η πώληση κινητών ενσήμων έως τις 31/12/2016, αυστηρά και μόνο για παρελθούσα χρήση για τις υποθέσεις έως και την 30η Ιουνίου 2016.

Η παράταση πώλησης ΙΣΧΥΕΙ για όλους τους Τομείς Νομικών.

Την Απόφαση ταύτη σας την αποστέλλουμε σε PDF file και παρακαλούμε θερμά να την αναρτήσετε σε όλα τα σάιτς.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεχή άριστη και εξαιρετική συνεργασία σας, με τον Τομέα μας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.-

Μετά τιμής,

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Ο Διευθυντής Ασφάλισης-Παροχών              Ο ενεργών τις διαδικασίες υπάλληλος – Πληροφορίες: 

                         Δημήτριος Σιμάτος                        Ηλίας Σαρρής – Τηλέφωνα 210 / 3306148 – 149 Εσωτερικό: 8


Μπορείτε να λάβετε την απόφαση πατώντας εδώ.