Απόφαση Λ.Ε.Δ.Ε. για τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ 210-8822076   Φαξ 210-8822914

 

Αθήνα 24 Ιουλίου 2017

Αριθ. πρωτ. 1948

 

Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών

Συλλόγων μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Γραμμάτια προκαταβολής εισφορών

 

Σε συνέχεια του αριθ. 2297/23-12-2015 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι  η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 50/2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 61 παρ 1 του Ν.4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, θα πρέπει τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του κάθε μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., να εκδίδονται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να φροντίσετε για την σωστή έκδοση των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

 

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ