Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

syntonistiki_103_2021