Άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων αυτοαπασχολουμένων εκτός της οικείας Περιφέρειας

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/3.5.2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 1648/3.5.2020), που επιβάλλει για το διάστημα από 4.5.2020 έως και 18.5.2020 τον περιορισμό της κυκλοφορίας πέραν των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εισάγεται εξαίρεση, μεταξύ άλλων, για τις μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός Περιφέρειας, για μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

fek_v_1649_kya-periorismos_kykloforias_politon-mai-03-05-2020