Όλες οι ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αρχαιρεσίες Δ.Σ.Δ. 2021 – Εκλογικός κατάλογος

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3…