Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Δ..

Πρόσκληση Δ.Σ. 03.02.2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 13.01.2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 02.12.2022

Απόφαση Δ.Σ. 08.04.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 08.04.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 04.02.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 07.01.2022

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ…