Δελτίο Τύπου Επαφή με Βουλευτή Δράμας κ. Καραγιαννίδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από αίτηµα του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας πραγµατοποιήθηκε συνάντηση, στις 21-7-2016, στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, µεταξύ του Βουλευτή ∆ράµας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστου Καραγιαννίδη και του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας. Στη συνάντηση εξετάστηκαν τα ζητήµατα που απασχολούν τους δικηγόρους αλλά και την δικαιοσύνη εν γένει στην Περιφερειακή Ενότητα της ∆ράµας. Ειδικότερα συζητήθηκαν τα θέµατα της πιθανής κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου Κάτω Νευροκοπίου και των τρόπων αντιµετώπισης αυτής, των Φυλακών Νικηφόρου, της συντήρησης και του εκσυγχρονισµού του κτιρίου του ∆ικαστικού Μεγάρου ∆ράµας και της πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε αυτό καθώς και της υποβάθµισης των υπηρεσιών της δικαιοσύνης στη ∆ράµα λόγω της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Κάτω Νευροκοπίου το 2012 και της Μεταβατικής Έδρας του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στη ∆ράµα το 2014. Αποφασίστηκε δε η κοινή δράση προκειµένου να επιλυθούν όσα εκ των ανωτέρω ζητηµάτων µπορούν να διευθετηθούν άµεσα καθώς και η συνεργασία σε όσα απαιτείται προγραµµατισµός και οργανωµένη δράση προκειµένου να αντιµετωπιστεί ή και να αναστραφεί η περαιτέρω υποβάθµιση της δυνατότητας ακώλυτης προσφυγής στη δικαιοσύνη των δραµινών πολιτών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίµα αποφασίσθηκε δε η τακτική συνεργασία των δύο πλευρών προκειµένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ