Δελτίο Τύπου για νέα Ιστοσελίδα Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 55448, 55449, 55456

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

Δράμα 12-8-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχοντας ως κύριο στόχο της συνεχή αναβάθµιση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος ∆ράµας στα µέλη του αλλά και γενικά στους πολίτες που επιθυµούν την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, προσφέρουµε τον ανανεωµένο και αναβαθµισµένο πλέον ιστότοπο του Συλλόγου µας, στη διεύθυνση www.dsdr.gr.

Εκτός από χρήσιµες πληροφορίες για το ∆ικηγορικό Σύλλογο ∆ράµας, τη διοίκηση και την ιστορία του, τις επιτροπές στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του, ανακοινώσεις για ζητήµατα νοµικής επικαιρότητας, στο www.dsdr.gr θα βρείτε επίσης πλήρη κατάλογο και ατοµικές σελίδες των µελών του ∆.Σ. ∆ράµας, καθώς και χρήσιµα τηλέφωνα και συνδέσµους προκειµένου να διευκολυνθείτε στην αντιµετώπιση ζητηµάτων στην καθηµερινή επαφή µε τη διοίκηση αλλά και να ενηµερωθείτε για τις δραστηριότητες, τόσο του Συλλόγου µας όσο και των φορέων της πόλης αλλά και της χώρας.

Οι παρατηρήσεις και οι επισηµάνσεις σας θα µας βοηθήσουν στη βελτίωση της ιστοσελίδας µας, για το λόγο αυτό και είναι απολύτως ευπρόσδεκτες µέσω της ειδικής φόρµας που υπάρχει στην αρχική σελίδα του ιστότοπου.

Ευελπιστούµε ότι ο ιστότοπος του Συλλόγου µας, στη νέα του µορφή, θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο, όχι µόνο για τους ∆ικηγόρους αλλά και για κάθε ενδιαφερόµενο, σε µια εποχή που η πληροφορία αποτελεί βασικό και κρίσιµο στοιχείο για όλους.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος