Ε.Φ.Κ.Α.- Έμμισθοι Δικηγόροι: Εκδόθηκε η ΕΓΚ 28 – 20/06/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 28/2017 εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. η οποία αφορά τους έμμισθους στον ιδιωτικό τομέα δικηγόρους. Μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.efka.gov.gr/_memos/files/D_EISF_M_160_20_06_2017.pdf