Επιστολή του CCBE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την Παρασκευή 10 Απριλίου, ο Πρόεδρος του CCBE Ranko Pelicaric απέστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, αναφερόμενος σε σημαντικές πτυχές της κρίσης που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας.

Μεταξύ άλλων, αφού επεσήμανε τις συνέπειες της κρίσης ειδικά για το δικηγορικό επάγγελμα, καθώς και το γεγονός ότι σε αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. οι δικηγόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στα διάφορα προγράμματα στήριξης επαγγελματικών ομάδων, ζήτησε την οικονομική υποστήριξή τους από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, και μάλιστα κατά τον ίδιο τρόπο παντού στην ΕΕ.

Ο κ. Pelicaric τόνισε επίσης την ανάγκη να διαφυλαχθεί και μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, και να βρεθούν τρόποι διευκόλυνσης της άσκησής του, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στις αμοιβές για δικαστικές πράξεις, αλλά και η επείγουσα αξιοποίηση της τεχνολογίας στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Τέλος, ο κ. Pelicaric επεσήμανε την ανάγκη διαφύλαξης των αρχών του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σ΄ αυτή την περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε σχετικός περιορισμός πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να είναι προσωρινός.

Ταυτόσημου περιεχομένου επιστολές εστάλησαν και προς την αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια Αντιπρόεδρο της Commission Vera Jourova, καθώς και στον αρμόδιο για τα θέματα Δικαιοσύνης Επίτροπο Didier Reynders.

Για να δείτε την επιστολή πατήστε εδώ.