ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ Ασφαλιστικές εισφορές 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε.Τ.Α.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Ηπείρου  64,  104 39  Αθήνα

       Αθήνα, 19 / 12 / 2016

Αριθμ. πρωτ. 350815 / 9312 / 1

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου

ΤΗΛ.: 210 8811 337, 210 8256 988

FAX.: 210 8814 398

Προς:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ             

2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ           

3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ         

4. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές  εισφορές  έτους  2016

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986 / 2011 (ΦΕΚ 152 / Α΄ / 01.07.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019 / 2011 (ΦΕΚ 216 / Α΄/ 30.09.2011) οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταθέτουν τις εισφορές τους για το έτος 2016 – ανά κατηγορία και ιδιότητα – ως εξής:

 • ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι μέχρι και 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης)

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ  για το έτος 2016 έχει ως εξής:

 1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως
 2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

(η με αριθ. 74 / 12.01.2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986 / 2011 (ΦΕΚ 152 / Α΄/ 01.07.2011)

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς).

Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της πενταετίας.

Η πρόσθετη εισφορά δύναται να καταβληθεί και με ένσημα.

[693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 01/01/2016 – 31/12/2016.

 

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από 01.01.1993 και εφεξής) σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986 / 2011 (ΦΕΚ 152 / Α΄ / 01.07.2011), με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019 / 2011 (ΦΕΚ 216 / Α΄/ 30.09.2011) όπως ισχύουν, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κατά την υπαγωγή τους  στην ασφάλιση και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.  Οι αντίστοιχες εισφορές των τριών (3) πρώτων ασφαλιστι-κών κατηγοριών είναι:

1η   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. κάτω της τριετίας δηλαδή αυτοί που ορκίστηκαν από 1/1/2013 και εφεξής, θα καταβάλουν ως ελάχιστη εισφορά 25,00 € μηνιαίως δηλαδή 300,00 € ετησίως από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

2η   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. άνω της 3-ετίας και κάτω της 5-ετίας δηλαδή με ημερομηνία ορκωμοσίας εντός του 2011 έως 31/12/2012, θα καταβάλουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας (Φ.80000 / 24872 / 883 / 05.12.2011) δηλαδή 27,50 € μηνιαίως ή 330,00 € ετησίως ως ελάχιστη εισφορά από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
 2. άνω της 5-ετίας δηλαδή με ημερομηνία ορκωμοσίας από 01.01.2010 μέχρι και 31.12.2011, θα καταβάλουν ως ελάχιστη εισφορά από 01.01.2016 έως 31.12.2016 55,00 €  μηνιαίως ή    660,00 € ετησίως [852,63 ποσό β΄ασφαλιστικής κατηγορίας χ 6,45% = 55,00 € χ 12 μήνες = 660,00€].

3η   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. άνω της 5-ετίας δηλαδή με ημερομηνία ορκωμοσίας από 01.01.1993 έως 31.12.2009 θα καταβάλλουν ως ελάχιστη εισφορά από 01.01.2016 έως 31.12.2015    65,25 € μηνιαίως ή 783,00 € ετησίως [1.010,86 € ποσό γ΄ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 65,25 Χ 12 μήνες = 783,00€].

Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών οι ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούν, μέχρι 30.06.2016.

Σε περίπτωση που η συνολική αξία των ενσήμων δε συμπληρώνει την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά τότε πρέπει να καταβάλλεται η διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 (IBAN :  GR 19 0110 0400 0000 0405 4590 791) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (με κωδ. αιτιολογίας: 1 και κωδ. υπόχρεου: ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου στον Τομέα Νομικών) ή επικολλώντας ολόκληρα ένσημα, μέχρι 30.06.2016. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης πρέπει να επισυνάπτεται με το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο.

Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι από 01.01.2009 και μέχρι 30.06.2016 χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα ένσημα:

 1. από τους Δικηγόρους
 • παρά Πρωτοδίκαις, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος μπλε.
 • παρ’ Εφέταις, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος κόκκινου.
 • παρ’ Αρείω Πάγω, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος γκρι.
 1. από τους Δικαστικούς Επιμελητές 0,72€ χρώματος πράσινου.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017 (Τρίτη 28.02.2017), που αφορά στο Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους (2017) που αφορά στο Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμαΗ μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη μετατροπή των εισφορών σε χρηματική καταβολή καθώς και προσαύξηση με πρόσθετα τέλη  και τόκο.

Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τομέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους Ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του έτους 2017, που αφορά στο Βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).

 • ΆΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες καθώς και το ύψος των εισφορών αναλύονται όπως αναφέρεται παραπάνω για τους Δικηγόρους και τους Δικαστικούς Επιμελητές.

Η εισφορά των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων είναι χρηματική και πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε επόμενου μηνός  αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 (IBAN :  GR 19 0110 0400 0000 0405 4590 791) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (με κωδ. αιτιολογίας: 1 και κωδ. υπόχρεου: ο αριθμός μητρώου τους στον Τομέα Νομικών).

 Υπενθυμίζεται ότι οι εισφορές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές επιταγές θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

 • ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 48 του Ν. 3996 / 2011 από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) ή Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών όλης της χώρας, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα μας για παροχές ασθένειας καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας. Επομένως για το έτος 2016 θα πρέπει να καταβάλλουν χρηματικές εισφορές 25,00 ευρώ μηνιαίως ήτοι 300,00 ευρώ ετησίως και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα υποχρέωσης πληρωμής.

 Η καταβολή της εισφοράς των ασκουμένων Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 (IBAN :  GR 19 0110 0400 0000 0405 4590 791) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με κωδ. αιτιολογίας 62 και κωδικός Υπόχρεου 4729100 καθώς και υποχρεωτικά την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου στην αιτιολογία ηλεκτρονικά.

Επίσης ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ.Δ.Ε. για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία του Τομέα εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησής τους, το τελευταίο Ασφαλιστικό τους Βιβλιάριο, το οποίο δεν κατατίθεται στους κατά τόπους Συλλόγους.  Η μη κατάθεση εντός 2 μηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόμο του ΤΥΔΕ Ν. 4507 / 1966, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

[Στις παραπάνω κατηγορίες (δικηγόρους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές)  λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας, ενώ για τη συμπλήρωση της τριετίας η 01.01 κάθε έτους]

Από τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, για τις δέκα τέσσερις (14) ασφαλιστικές κατηγορίες:

παλιοί  ασφαλισμένοι (μέχρι 31.12.1992)
Παλιοί 654,00
νέοι  ασφαλισμένοι (μετά την 01.01.1993) (κάτω της πενταετίας)
ασφαλιστική κατηγορία 600,00 300,00
ασφαλιστική κατηγορία 660,00 330,00
ασφαλιστική κατηγορία 783,00 391,50
ασφαλιστική κατηγορία 905,00 452,50
ασφαλιστική κατηγορία 1.021,00 510,50
ασφαλιστική κατηγορία 1.111,00 555,50
ασφαλιστική κατηγορία 1.198,00 599,00
ασφαλιστική κατηγορία 1.285,00 642,50
ασφαλιστική κατηγορία 1.372,00 686,00
10η ασφαλιστική κατηγορία 1.458,00 729,00
11η ασφαλιστική κατηγορία 1.545,00 772,50
12η ασφαλιστική κατηγορία 1.632,00 816,00
13η ασφαλιστική κατηγορία 1.719,00 859,50
14η ασφαλιστική κατηγορία 1.806,00 903,00

 

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν πενταετία κατά τη διάρκεια του έτους 2016, τότε μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετίας καταβάλλουν το αναλογούν ποσό της ετήσιας εισφοράς των 330,00 ευρώ και για το υπόλοιπο του έτους καταβάλλουν το αναλογούν ποσό της ετήσιας εισφοράς των 660,00 ευρώ.
 1. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, δηλαδή στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2015, ύστερα από αίτησή τους (που έχει υποβληθεί μέχρι 17.10.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 6 του Ν. 4331 / 2015, Φ.Ε.Κ. 069, τ. Α΄, 02.07.2015, σελ. 672) και εφόσον συνεχίζουν να τηρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, καταβάλλουν και για το έτος 2016 τις μειωμένες εισφορές που κατέβαλαν για το έτος 2015.
 1. Ένσημα επικολλώνται μόνον το πρώτο εξάμηνο του 2016, δηλαδή μέχρι 30.06.2016.  Για το δεύτερο εξάμηνο οι όποιες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μόνον χρηματικά (είτε ως αποϋλοποιημένο ένσημο είτε ως χρηματική κατάθεση).
 1. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτήν που υποχρεωτικά εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υποβάλλουν σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο Τ.Υ.Δ.Ε.

Το δικαίωμα της μειωμένης, κατά 50%, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες.

 1. Για πληροφορίες οι ασφαλισμένοι μπορούν ενημερώνονται τηλεφωνικά στο 210 8811 337 εσωτ. 5.
 1. Από 01.01.2017 όλοι οι ασφαλισμένοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ε.Φ.Κ.Α.
 1. Ως κωδικός υπόχρεου χρησιμοποιείται από τον ασφαλισμένο ο αριθμός μητρώου του στον Τομέα Νομικών.
 1. Οι ασκούμενοι αναγράφουν ως κωδικό υπόχρεου τον αριθμό: 4729 100.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τη πιστή εφαρμογή των παραπάνω και ιδιαίτερα για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις παροχές Υγείας.

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΙΜΑΤΟΣ