Ο Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος και της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI LIFE AEAZ για την ασφάλιση Δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ. και των εξαρτωμένων μελών τους.

Πατήστε εδώ για να λάβετε την Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Πατήστε εδώ για να λάβετε το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

Πατήστε εδώ για να λάβετε τις Παροχές Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Πατήστε εδώ για να λάβετε το Ενημερωτικό Σημείωμα 18-2-2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ασφαλιστικής  Εταιρίας GENERALI LIFE AEAZ.