ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων από 01.06.2020

Κανόνες-τήρησης-αποστάσεων-στα-δικαστήρια