ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 22.02.2021 ώρα 06:00 έως και 01.03.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_20.02.2021