ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 05.04.2021 ώρα 06:00 έως και 12.04.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_05.04.2021_12.04.2021