ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 12.04.2021 ώρα 06:00 έως και 19.04.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_12.04.2021_19.04.2021