ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 19.04.2021 ώρα 06:00 έως και 26.04.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

fek_19.04.2021_26.04.2021