ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 07.12.2020 έως και 14.12.2020 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_07.12.2020_14.12.2020