ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 24.05.2021 ώρα 06:00 έως και 31.05.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_24.05.2021_31_05_2021