ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 14.06.2021 ώρα 06:00 έως και 21.06.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_14.06.2021_21.06.2021