ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 12.07.2021 ώρα 06:00 έως και 15.07.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_12.07.2021_15.07.2021