ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 26.07.2021 ώρα 06:00 έως και 02.08.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_26.07.2021_02.08.2021