ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 06.09.2021 ώρα 06:00 έως και 13.09.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_06.09.2021_13.09.2021