ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 20.09.2021 ώρα 06:00 έως και 27.09.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_20.09.2021_27.09.2021