ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 04.10.2021 ώρα 06:00 έως και 11.10.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_04.10.2021_11.10.2021