ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 18.01.2021 ώρα 06:00 έως και 25.01.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

KYA_18.01.2020_25.01.2020