ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 25.01.2021 ώρα 06:00 έως και 01.02.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

fek_186_2301