Ο Λ.Ε.Α.Δ.Δ. (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Δράμας) αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. (σωματείο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936, καταργήθηκαν από 01-07-1999, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των μελών του, σωματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε.

Mέλος μπορεί να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ εισφορά του.

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Δ. προκύπτει ότι σκοπός του είναι η εδραίωση πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών, η ανάπτυξη πολιτιστικής, πνευματικής, επιστημονικής και αθλητικής δραστηριότητας των μελών και η δημιουργία, προς εξυπηρέτηση των Δικηγόρων Δράμας, κλάδου πρόνοιας.

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του, ο Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας παρέχει στα μέλη του:

  • Εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδο μέλους από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών.
  • Εφάπαξ αποζημίωση στους συγγενείς του/της δικηγόρου που απεβίωσε.
  • Εφάπαξ αποζημίωση στα μέλη που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο Νομικών λόγω ανικανότητας προς εργασία από ασθένεια σωματική ή διανοητική.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ελλάδος (Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε.), η οποία αποτελεί ουσιαστικά το δευτεροβάθμιο όργανο των Λ.Ε.Α.Δ. που έχουν ιδρυθεί σε αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους.