Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 04.10.2021 έως και 11.10.2021 ώρα 6:00 π.μ.

praksi_proedroy_efeteioy_04.10.2021_11.10.2021