Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 25.10.2021 έως και 08.10.2021 ώρα 6:00 π.μ.

325-2021_efeteio_thrakis