Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας από 01.01.2021 έως και 31.03.2021

eirinodikeio_01.01.2021_eos_31.03.2021