Λειτουργία Ειρηνοδικείου Δράμας το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020

063-18.05.2020