Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 01.02.2021 έως και 08.02.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_01.02.2021_08.02.2021-1