Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 06.09.2021 έως και 13.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_06.09.2021_13.09.2021