Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 16.03.2021 έως και 22.03.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_16.03.2021_22.03.2021