Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 22.02.2021 έως και 01.03.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_22.02.2021_01.03.2021