Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 25.01.2021 έως και 01.02.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_25.01.2021_01.02.2021